Dziś mamy 23 maja 2022, poniedziałek, imieniny obchodzą:

26 stycznia 2022

Za więziennym murem. Jak wygląda terapia uzależnień?

fot. ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

fot. ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber

Jak wyglądają zajęcia terapeutyczne za kratami? Ile czasu# trwa terapia uzależnień za więziennym murem? Jak można na nią trafić? Jaka jest motywacja skazanych do udziału w takich oddziaływaniach? Czy jest możliwa rzeczywista zmiana pacjentów? Ilu pacjentów w ciągu roku trafia do oddziału terapeutycznego? Jakie inne działania prowadzone są wobec osadzonych podczas trwania terapii?

Kilka dróg prowadzi… na terapię

W Zakładzie Karnym w Potulicach z nałogu mogą leczyć się skazani uzależnieni od alkoholu. Potulicki oddział terapeutyczny dysponuje 25 miejscami dla osadzonych borykających się z problemem alkoholowym. Skazani trafiają na terapię różnymi drogami – w wyniku nakazu sądu lub w związku z dobrowolną zgodą na odbycie terapii, po zdiagnozowanym uzależnieniu. Motywacja pacjentów trafiających do oddziału na leczenie także jest różna – niektórzy wiedzą, że brak ich zgody związany będzie ze skierowaniem pisma do sądu o wydanie nakazu leczenia i to stanowi dla nich motywację, inni rzeczywiście chcą się leczyć i podjąć kroki ku lepszej przyszłości.

"Trzy miesiące leczenia może być dla nich początkiem dobrej drogi, takim zaszczepieniem nadziei i chęci by coś zmienić. Jednak praca musi być kontynuowana. Jakakolwiek jest ich droga na terapię to na ile skorzystają z leczenia zależy od ich otwartości. Początkowo ostrożni, trochę przestraszeni, z silnie działającymi mechanizmami obronnymi. Obśmiewają temat nałogu, zaprzeczają, oporują. Muszą oswoić się z nową sytuacją, szczególnie z pracą w grupie. To trudne. Uczą się wzajemnego szacunku, taktu, a kiedy już wiedzą, że nikt nie wyśmieje, nie potępi zdobywają się na odwagę by rozmawiać. Uczą się od siebie nawzajem mimo, że tak wiele między nimi nieufności i ostrożności. Zdobywają wiedzę o chorobie. Nieraz jednak najwięcej dobrego robi dla nich to co wydarza się w czasie terapii, takie osobiste doświadczenie. To, że zostaną zaakceptowani w swojej nieidealności, wysłuchani, docenieni, wzmocnieni, lub odwrotnie skorygowani, upomnieni, zahamowani. W terapii jest dużo smutku, bo myślenie o tym co złe powraca, jest też dużo wsparcia." - komentuje kpt. Monika Grabowska, starszy psycholog Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Zaopiekowany ból powoduje rozwój

"Bywa, że najbardziej oporni pacjenci z czasem rozkwitają, zaczynają pracować. Żal ich wypuszczać z terapii po trzech miesiącach, bo tworzą świetną atmosferę do pracy terapeutycznej dla innych. Oni również przyznają, że zajęcia i codzienne rozmowy są dla nich dobre i chcieliby to przedłużyć. Zachęcani są do dalszej pracy nad sobą - do zgłaszania się na mitingi AA, grupy wsparcia, do terapeutów. Wiedzą gdzie mogą pójść oraz, że nie są sami w swoim trzeźwieniu. Być może mają teraz już mniej lęku, by prosić o pomoc, mówić o sobie. Są bardziej gotowi do zmiany, to początek." - dodaje, mjr Magdalena Kuzimska, specjalista ds. terapii uzależnień w potulickim oddziale terapeutycznym.

Po terapii... i co dalej?

Zdrowienie to proces którego nie można przedstawić w linii prostej. Proces ten jest skomplikowany i składa się z wielu etapów, gdzie ludzie zdobywają pewien zasób wiedzy który pozwala na określone zrozumienie swojej choroby i procesu zdrowienia. Zatem klient po ukończeniu terapii potrzebuje nadal dużo wsparcia, aby wytrwać w wybranym sposobie terapii, przezwyciężać kryzysy, które mogą się pojawić i popychać do zachowań problemowych. Interwencja motywująca może zatem stanowić swego rodzaju uzupełnienie do utrzymania klienta w postanowieniu podtrzymania wyników, dlatego w Zakładzie Karnym w Potulicach realizowany jest program resocjalizacji pn. Remedium, skierowany dla skazanych po odbytej terapii uzależnień, mający na celu podtrzymanie ich motywacji do dalszej pracy nad sobą i swoją chorobą. Warto podkreślić fakt, iż nawrót do używania danej substancji stanowi normę, a nie wyjątek. Jest to element obecnie uważany za część zmiany. Nawrót do choroby rozpatrywany jest w kategoriach sukcesu i porażki, a stan faktyczny jest zazwyczaj bardziej skomplikowany, niż wyżej wskazany dychotomiczny podział. Podtrzymanie motywacji do zmiany stanowi element strategii motywującej, mającej wspólne komponenty z psychicznym nastawieniem na fakt możliwości nawrotu i reakcją na taki stan rzeczy.

Podsumowanie 2021 roku w oddziale terapeutycznym

"Mijający rok tak jak i uprzedni upłynął pod znakiem pandemii związanej z COVID 19. Stanowił wyzwanie w kontekście realizacji programu terapeutycznego, który na każdym z etapów epidemii dostosowywany był do obowiązujących przepisów. Finalnie przez cały rok, dzięki zaangażowaniu kadry oddziału terapeutycznego realizowano program terapeutyczny. Liczba skazanych objętych oddziaływaniami w 2021r. wynosi 137. Oprócz programu terapeutycznego w mijającym roku funkcjonariusze działu terapeutycznego zrealizowali cztery programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej w zakresie kształtowania umiejętności społecznych pn. „Nowy Ja”, „Artefakt” oraz dwukrotnie „Od napięcia do relaksu”. Praca z człowiekiem uzależnionym wymaga holistycznego podejścia, a zatem oddziaływań w różnych obszarach, gdyż deficyty pacjentów oddziału terapeutycznego przybierają różną kombinację. Stąd też w trakcie trwania terapii uzależnień wykorzystujemy także inne środki oddziaływań np. programy resocjalizacyjne oraz pracę.” - komentuje mjr Jarosław Kunicki, Kierownik Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach.

Oddział terapeutyczny, a praca więźniów

W roku 2021 oddział terapeutyczny aktywnie uczestniczył w ministerialnym programie Praca dla więźniów. W oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu zatrudnionych było 68 skazanych. Pracowali oni w hali Hjort Knudsen Polen, przy pracach porządkowych i pomocniczych, a także na stanowisku roznoszącego artykuły żywnościowe. Dobra organizacja i odpowiednie zagospodarowanie czasu osadzonym wpływa także na ich proces resocjalizacji – uczą się oni bowiem umiejętności godzenia kilku obowiązków w jednym czasie co przyczynić się może do optymalnego funkcjonowania w warunkach wolnościowych.

Dodatkowe działania personelu oddziału terapeutycznego

Prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych spotkań z pacjentem czy programów resocjalizacji to główny fundament pracy funkcjonariuszy z OT, choć obszary ich działalności obserwować było można także podczas realizacji praktyk dla studentów Instytutu Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także podczas prowadzenia zajęć on-line ze studentami II roku studiów magisterskich, kierunek pedagogika resocjalizacyjna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ponadto uczestniczyli oni w realizacji zajęć profilaktycznych oraz kształtowali postawy obywatelskich, proobronne i patriotyczne młodzieży w Zespole Szkół imienia Dzieci Potulic, Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie oraz w Szkole Technicznej Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Mroczy. Posiadana wiedza i doświadczenia w obszarze leczenia uzależnień wpłynęło na zachęcanie młodzieży do podejmowania przemyślanych decyzji, do korzystania z pomocy kiedy pojawia się subiektywne poczucie doświadczania trudności, a także pokazania, iż skutki pewnych decyzji mogą być dolegliwe i długotrwałe.

Materiał: ppor. Justyna Sejdowska-Szrajber - Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 9 11

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Turystyka w Kujawsko-Pomorskim. Wzrosła liczba udzielonych noclegów

W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. w stosunku do# roku poprzedniego zwiększyła się liczba udzielonych noclegów, liczba korzystających z bazy noclegowej oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych.

(czytaj więcej)
0

Mija 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Przypominamy jej życiorys

23 maja przypada 180. rocznica urodzin sławnej poetki# – Marii Konopnickiej, która była również tłumaczką, publicystką oraz działaczką społeczną i narodową.

(czytaj więcej)
0

W 2021 roku prawie 70 proc. wydanych zezwoleń na pracę dot. obywateli Ukrainy

W 2021 r. zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i# w kraju, odnotowano wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Najwięcej zezwoleń na wykonywanie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zostało wydanych obywatelom Ukrainy (niemal 70%).

(czytaj więcej)
0

Jakie prezenty Polacy wręczają na komunię? Znamy wyniki badania

Pierwsza Komunia to wielkie wydarzenie w życiu dziecka i# jego rodziców. Najczęściej powinno być to przeżycie stricte duchowe, ale w dzisiejszych czasach to prawdziwa walka o prezenty. Czy na przestrzeni lat zmieniła się formuła wydarzenia? Zobacz co króluje teraz wśród prezentów komunijnych, a co było popularne jeszcze kilkanaście lat temu.

(czytaj więcej)